ပထမအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စုံညီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ထုတ်ဝေသည့်စာအုပ်များ

လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ပထမအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စုံညီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၁၉ – ၂၀ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၁၈။

Pdf ဖိုင် ရယူရန် – DPNS ပထမအကြိ်မ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စုံညီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း