ပြည်ခရိုင် လယ်သမားထု၏ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲအား ကြိုဆိုထောက်ခံခြင်း

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၊ ၂၉ ရက္။

၁။ ျမန္မာျပည္လယ္သမားထုသည္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၾကရာ (၁၁)ရာစုကာလမွပင္ ယေန႔အထိ အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က် ခံရမႈ၊ ေသြးစုတ္ခ်ယ္လွယ္ခံရမႈ၊ နိမ့္က်ေသာထုတ္လုပ္မႈပုံစံေၾကာင့္ စီးပြားေရးဘဝခ်ိဳ႕တဲ့မႈ၊ သဘာဝေဘးရန္ ေျမရွင္၊ေငြရွင္ တို႔၏ သီးစားခ၊ အတိုးၾကီးေခ်းေငြ စသည္တို႔၏ ႏွိပ္စက္ဒဏ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာစက္ အဆက္ဆက္၏တာဝန္မဲ့မဲ့ လစ္လ်ဴရႈခံရမႈဒဏ္ စသည့္ဖိစီးမႈေပါင္းစုံေအာက္ဝယ္ လူခ်င္းမမွ်ေသာ လူမႈဘဝနိမ့္က်ျခင္းဒဏ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။

၂။ ယေန႔ကာလ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးမႈေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ေနသည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း မၾကာမီ ေျပာင္းလဲ၊ေရာက္ရိွလာဘြယ္ျဖစ္သည့္ စီးပြားအခြင့္အလမ္းတို႔အတြက္ ဓနဥစၥာ၊အခြင့္အာဏာတို႔ကို အသုံးခ်ျပီး အသင့္ျပင္ေနၾကကုန္ေသာ စီးပြားေရးခရိုနီမ်ား၊အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အေထြေထြ အျပားျပားေသာ စီမံကိန္းမ်ားက ေျမသိမ္း၊ယာသိမ္း အႏိုင္ က်င့္မႈမ်ားကို အရက္စက္ဆုံး က်ဴးလြန္ခံေနၾကရေပသည္။ ၎ ဖိစီး၊ႏွိပ္စက္ဒဏ္မ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခံ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရးအတြက္ ဥပေဒျဖင့္ လုံေလာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပးမႈလည္း မခံစားရ၊ တကိုယ္ခ်င္း၊တစုခ်င္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ဥပေဒေဘာင္တြင္းၾကိဳးပမ္းမႈ အားလုံးလိုလိုသည္လည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံရလ်က္ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးမ်ိဳး စီရင္ခံေနၾကရသည္။ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ မိသားစုအသက္ေမြးဘဝ ျပိဳကြဲလ်က္ အရြယ္ေကာင္း၊လုပ္အားရိွ လယ္သမားမိသားစုဝင္မ်ားမွာ ေျမယာမ်ားကိုစြန္႔ခြာျပီး ျမိဳ႕ျပ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအျဖစ္ အဆက္မျပတ္ မေျပာင္းခ်င္ဘဲ ေျပာင္းလဲေနၾကရသည္။

၃။ ျပည္ခရိုင္တြင္း လယ္သမားမ်ားမွာလည္း စီမံကိန္းမ်ား၊ သ/မ အမည္ခံ ေငြရွင္မ်ား၊ ေဒသတြင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အဓမၼေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ဧကေသာင္းခ်ီေသာေျမယာဆုံးရႈံးမႈ၊ မိသားစုဝင္ေသာင္းခ်ီ၍ စီးပြားေရးဘဝ လူမႈေရးဘဝ ပ်က္စီးမႈမ်ားခံစား ေနၾကရျပီး ျပန္လည္ရရိွေရး ၾကိဳးပမ္း၊အားထုတ္ရာအဆင့္တိုင္း၌ ဖိႏွိပ္မႈ၊မတရားမႈေပါင္းစုံကို အကာအကြယ္မဲ့စြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရေလသည္။ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားအေရးကူညီအက်ိဳးေဆာင္သူ အေျမာက္အျမား ဖမ္းဆီး၊ရိုက္ႏွက္၊တရားစြဲဆိုခံၾကရျခင္း၊ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ အသက္ဆုံးရႈံးသည္ထိ တာဝန္မဲ့မဲ့ အႏိုင္က်င့္၊ႏွိပ္စက္ခံေနၾကရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရ ေပသည္။

၄။ ၎ ျပည္ခရိုင္ လယ္သမားထုၾကီးက မိမိတို႔ အခြင့္အေရး ရိွသည္ႏွင့္အညီ၊ “ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွ ေရး၊ ဖမ္းဆီးခံ လယ္သမားမ်ား ျပန္္လႊတ္ေပးေရး၊ လယ္သမားအခြင္႔အေရး ကာကြယ္သည္႔ ဥပေဒေပၚေပါက္ေရး၊ လယ္သမား အေရး ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရာတြင္ တရားမွ်တ၍၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက်စြာ ယဥ္ေက်းစြာ ေဆြးေႏြး၊ေျဖရွင္းေရး ” ဆိုသည့္ မိမိတို႔ လိုလားခ်က္မ်ားကိုစုစည္းညီညြတ္စြာ ေတာင္းဆို၊ဆႏၵျပၾကျခင္းအား မိမိတို႕ပါတီက အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံ၊ၾကိဳဆိုပါသည္။ ဆက္လက္၍ မျပီးျပတ္ႏိုင္ေသးေသာ လယ္ယာေျမႏွင့္ လယ္သမားလူထုအေရးမ်ားကို စံနစ္တက် ကိုင္တြယ္၊ေျဖရွင္း ႏိုင္ေရး၊ လယ္သမား လူတန္းစားျပႆနာအဝဝကို ရင္ဆိုင္၊ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ယခုစုစည္းညီညြတ္မႈကို ဆက္လက္ ထိန္း သိမ္းလ်က္ မိမိတို႔ လယ္သမားလူထုၾကား ေသြးစည္းမႈ အခိုင္အမာရယူျပီး လြတ္လပ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ လယ္သမားသမဂၢ ၾကီးတရပ္ စုဖြဲ႕၊ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္ထိ ၾကိဳးပမ္း၊ေအာင္ျမင္ၾကလိမ့္မည္ ဟုလည္း ယုံၾကည္၊ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၅။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားအပါအ၀င္ အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံသားတို႕၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကိုေလးစား၊အသိအမွတ္ျပဳလ်က္၊ တရားနည္းလမ္းက်စြာ၊ဒီမိုကေရစီနည္းက်စြာ၊ ယဥ္ ေက်း ေထာက္ထားစြာလက္ခံ ေျဖရွင္းေပးၾကပါရန္ မိမိတို႕ပါတီက အေလးအနက္ တိုက္တြန္း၊ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ဗဟိုစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ဌာနခ်ဳပ္)

Continue Reading

ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း (၁၃၈) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သော ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ

ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း (၁၃၈) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ မိမိတို႔ပါတီက ၀မ္းေျမာက္လိႈက္လွဲစြာျဖင့္ ဤဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ယေန႔ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား အနက္ တခုမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အႏွစ္သာရရွိရွိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ခြင့္ ရ – မရ ဆိုသည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက ယံုၾကည္ပါသည္။

ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အေပၚထားသည့္သေဘာထား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို အျပည့္အ၀ အာမခံႏိုင္မႈအေပၚထားသည့္သေဘာထား ၊ ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုးအတြက္ အမ်ဳိးသားတန္း တူခြင့္ႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အေပၚထားသည့္ သေဘာထားမ်ားသည္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အခရာက်ေသာ သေဘာထားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက အေလးအနက္ ခံယူပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္ေသာ သေဘာထားမ်ား ကိုယ္စီကိုယ္စီ အခိုင္အမာ ရွိၾကၿပီး ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက နားလည္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖိႏွိပ္ေရးအစိုးရမ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲကာ အထက္ပါ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္ေသာသေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ကိုင္စြဲသြားၾကရန္ လိုအပ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက အေလး အနက္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ပင္လုံညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံႀကီးတရပ္ က်င္းပၿပီး ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ သူမနာကိုယ္မနာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူကို အခိုင္အမာကိုင္စြဲကာ တည္ရွိေနသည့္ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို တည့္တည့္မ်က္ႏွာမူၿပီး ေျဖရွင္းၾကမွသာလွ်င္ ဆရာႀကီးေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္စစ္မွန္မွန္ရရွိလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက ယံုၾကည္ပါသည္။

မိမိတို႔ပါတီသည္ အခက္အခဲ မည္သို႔ပင္ႀကံဳရေစကာမူ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို လူမ်ဳိးစံုျပည္သူလူထုႀကီးႏွင့္ အတူ လက္တြဲထမ္းရြက္သြားမည္ဟု သႏၷိဌာန္ျပဳအပ္ပါသည္။

ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(႒ာနခ်ဳပ္)
၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႕။

Continue Reading

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(ABSDF)၏ ဒဿမအကြိမ်ညီလာခံသို့ ပေးပို့သော ဂုဏ်ပြုသဝဏ်လွှာ

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး၏ ဒႆမအႀကိမ္ညီလာခံသို႕ မိမိတို႕လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီက လိႈက္လွဲ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ဤဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႕လိုက္ပါသည္။

မိမိတို႕ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈအသစ္မ်ား တစံုတရာျဖစ္ေပၚေနသည္ဆိုသည့္တိုင္ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္္ လူမ်ဳိစံု ျမန္မာျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္။

ထိုျပႆနာမ်ားကို အျပည့္အစံုေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ဆိုလ်င္

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈ခုႏွစ္)ကိုွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတိုင္းအတြက္ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ တို႕ကို အျပည့္အ၀အာမမခံႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္သြားေအာင္ ျပင္ဆင္ေရး၊
စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အ၀ အာမခံသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရး၊
အင္အားစုအားလံုးပါ၀င္သည့္ တန္းတူရည္တူေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံႀကီးကို က်င္းပျပဳ လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (National Accord) တရပ္ ခ်မွတ္္ေရး၊
စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၃) ရပ္ကို အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾကရလိမ့္မည္ဟု မိမိတို႕ပါတီက အေလးအနက္ ခံယူပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ မိမိတို႕ပါတီတို႕သည္ ညီေနာင္အင္အားစုမ်ားျဖစ္ၾက သည့္အားေလ်ာ္စြာ အေျခအေနအရပ္ရပ္အေပၚ စဥ္းစားပံု ၾကည့္ျမင္ပံုခ်င္း အေျခခံအားျဖင့္ တူညီၾကသည္ဟု မိမိတို႕ပါတီက ယံုၾကည္ပါသည္။

ဒႆမအႀကိမ္ညီလာခံႀကီးေအာင္ျမင္ေခ်ာေမာစြာ က်င္းပႏိုင္ပါေစေၾကာင္း လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႕အေနျဖင့္ ညီညြတ္ေသြးစည္းစြာ လက္တြဲၿပီး ယေန႕ကာလအမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းထမ္းရြက္သြားၾကဖို႕ တပ္ဦး၏ညီလာခံႀကီးတြင္ အေလးအနက္ ကတိျပဳအပ္ပါသည္။

ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ဌာနခ်ဳပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇) ရက္

Continue Reading

တောင်သူလယ်သမားဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ (မန္တလေးမြို့)သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ

မႏၱေလးၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိတ္ရႊင္လန္းတက္ၾကြမႈရွိၾကပါေစေၾကာင္း မိမိတို႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဆုမြန္ေကာင္း ပို႔သအပ္ ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ႏုိင္ငံ၏လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေဒသအသီးသီးရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဘ၀ျမင့္မားေရး၊ လယ္ယာေျမက႑တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ႏွင့္ တဆက္တစပ္တည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္သူလယ္သမား တို႔၏ဘ၀အေျခအေနမွာ အဖိႏွိပ္ခံနင္းျပားျဖစ္္ေနရမႈ၊ ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနရမႈ၊ မတရားသျဖင့္ လယ္သိမ္းယာသိမ္းခံေနရမႈႏွင့္အတူ လယ္မဲ့ယာမဲ့ဘ၀ ေရာက္ရွိေနရမႈ၊ လယ္ယာေျမက႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိဘဲ နိမ့္က်ေနရမႈမ်ားျဖင့္သာ ႀကံဳေတြ႔ေနခဲ့ၾကရပါသည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးမွာ ႏုိင္ငံ၏ အေရးတႀကီးကိစၥရပ္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ခံယူထားပါသည္။

ယခုေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမွ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို ေမွ်ာ္မွန္းကာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကို ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရန္ဆိုသည္မွာ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တရပ္ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးဆိုသည္မွာ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားလက္ေတြ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အေျခခံျပႆနာရပ္မ်ား အနက္ အဓိက်သည့္ျပႆနာရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။  မိမိတို႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအေနျဖင့္ ယင္းျပႆနာမ်ားအေပၚတြင္ လယ္ယာေျမဥပေဒ တရပ္အေနျဖင့္  ေဒသအသီးသီးရွိ လယ္သမားမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဘ၀မ်ားကို အာမခံခ်က္ရွိေစရန္ႏွင့္ ယင္း လယ္ယာေျမဥပေဒကို လြတ္လပ္သည့္ လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္၍ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။

ယေန႔ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ လယ္သမားလႈပ္ရွားမႈ မ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးသူ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ မတရားသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ လယ္သိမ္း၊ ယာသိမ္းကိစၥမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္ မတရားသိမ္းဆည္းထားေသာ လယ္ယာေျမစာရင္းမ်ားကို အတိအက် ထုတ္ျပန္ေပးရန္၊  သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ားအား ပိုင္ဆုိင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္၊ေခတ္ကာလႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားအား ျပန္လည္ေပးအပ္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက သေဘာထားပါသည္။
ထို႔ျပင္ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားအားေျဖရွင္းရာတြင္ သာမန္သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းေပးရုံျဖင့္ မလုံေလာက္ဘဲ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအတြင္း အခိုင္အမာျပ႒ာန္းအကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္အေလ်ာက္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္သြားေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ားကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းပါ၀င္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။

ယေန႔ ေတာင္သူလယ္သမားဆိုင္ရာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမွ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးတို႔မွ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အခက္အခဲျပႆနာရပ္ မ်ားကို စိတ္လက္ၾကည္လင္တက္ၾကြစြာျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ညွိႏိႈင္းသြားႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းပို႔သရင္း ဤသ၀ဏ္လႊာ အား ေပးပို႔အပ္ပါသည္။

ဗဟိုစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ။
ရက္စြဲ – (၅)ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္။

Continue Reading