သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁/၂၀၁၄)

ပါတီ၏အလံေတာ္ေအာက္တြင္ စတင္ စုစည္းၾကပါရန္ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ မိမိတို႔ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအား မွတ္ပုံတင္အမွတ္စဥ္ (၇၇) ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ ျပဳခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း (၂၆)ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း မိမိတို႕ပါတီသည္ ဥပေဒတြင္းႏိုင္ငံေရးပါတီဘ၀ျဖင့္ (၃) ႏွစ္သာေနခဲ့ၾကရၿပီး က်န္ႏွစ္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခံ (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒပ ႏုိင္ငံေရးပါတီဘ၀ျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း၊ ေတာေတာင္မ်ား အတြင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတို႔တြင္ သ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္အျဖစ္ ျပည္တြင္းတြင္္၊ လူထုၾကားတြင္ ျပန္လည္ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ျဖတ္သန္းခဲ့ရမႈအသီးသီးတြင္ အသက္ေသြးေခြ်းႏွင့္ ဘ၀တို႔ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ၾကေသာ ပါတီ၀င္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ အသီးသီးတို႔အား အေလးျပဳ၊ဦးညြတ္ပါေၾကာင္း ဦးစြာေဖၚျပလိုပါသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ယေန႔ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ပါတီ၏ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း မိမိတို႔၏အေျခခံအျမင္မ်ားကို ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဟာမိတ္အင္အားစုမ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပ အပ္ပါသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ –

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး စတင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕သည္ ယခုအခါ ျပည္သူလူထုအတြင္းယုံၾကည္မႈ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ လယ္သိမ္းယာသိမ္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား ဖမ္းဆီးခံေနရမႈမ်ား၊ မျဖဴႏွင္းေထြးကဲ့သို႔ေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးလူမ်ဳိးေရးဆိုင္ ရာပဋိပကၡမ်ား၊ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ (ေခၚ) ကိုပါႀကီးကဲ့သို႔ေသာသတင္းေထာက္မ်ား ဖမ္းဆီးခံရမႈ၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ရပ္တံ့ေနလ်က္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအား ျငင္းဆိုေနမႈမ်ား၊အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိုးျမွင့္ေတာင္းခံေနမႈမ်ားက ယေန႔ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ကို ေနာက္သို႔ျပန္လွည့္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း စိုးရိမ္ေသာက မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ ယေန႔အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္အားလည္းေကာင္း၊ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ကို ဦးေဆာင္ေနသူ မ်ားအားလည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ယုံၾကည္မႈက်ဆင္းလ်က္ ရွိပါသည္။

တိုင္းျပည္၏ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးတက္ေနေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈသည္ အခရာက်သည္ဟု အေလးအနက္ယုံၾကည္သည့္အေလ်ာက္ မိမိတို႔ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္ ေပၚေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ လုံေလာက္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ မယူဆပါ။ ဤျဖစ္စဥ္ႀကီးအတြင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ၀င္ရန္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ပါ ကနဦးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက တင္ျပလိုပါသည္။

သို႔မွသာ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ေရွ႕သုိ႔ ဆက္လက္သယ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပါတီ၏ လတ္တေလာႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အခ်ဳိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ –

၁။ (က) တိုင္းျပည္၏ ၇၀% ေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အနက္ အမ်ားစုႀကီးျဖစ္သည့္ လုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့မ်ား ဆင္းရဲတြင္းဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊၎တို႔ ၏ဘ၀ ရွင္သန္တိုးတက္ေရးတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တိုက္ရုိက္ ခ်ိတ္ ဆက္လ်က္ရွိသည္ဟု မိမိတို႕ပါတီက ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ကြက္ငယ္လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လယ္မဲ့ယာမဲ့ မ်ားအား အခိုင္အမာကာကြယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္၊မိရိုးဖလာယဥ္ေက်းမႈထံုးတန္းအစဥ္အလာမ်ားအရ ေျမယာအသံုး ခ်ေနမႈမ်ားအား ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ ေျမယာမူ၀ါဒေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ယင္းေျမယာမူ၀ါဒအား ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးေရးတို႔ကို အေလးထား၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(ခ) ထို႔အျပင္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လယ္သမားတို႔သည္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရး အား ၎တို႔ဘာသာေတာင္းဆိုႏုိင္ေသာ၊ ၎တို႔၏ဘ၀အား ၎တို႔ဘာသာဖန္တီးႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ၀န္းက်င္ လိုအပ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက ယုံၾကည္ပါသည္။ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာလယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လယ္သမားအေရးတက္ၾကြေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာလက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြား မည္။

၂။ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္သာယာေရး၊ အလုပ္ သမားထု၏ လူမႈဖူလုံေရးအာမခံခ်က္ရရွိေရး၊ အလုပ္အာမခံခ်က္ရွိေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား အခိုင္အမာ ေပၚ ေပါက္လာရန္လိုအပ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက ယံုၾကည္သည္။ ထိုကိစၥမ်ားအတြက္ ပါတီအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္သမားအေရးတက္ၾကြေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍လည္းေကာင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္။

၃။ (က) ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္၌ ပညာေရးသည္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ႀကီးတရပ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ စာသင္ခန္းျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာကေလးသူငယ္မ်ား စာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ပညာဆက္လက္ဆည္းပူး ႏုိင္ေရးတို႔အား တိုင္းျပည္၏ အေရးႀကီးလုပ္ငန္းစဥ္တခုအျဖစ္ မိမိတို႔ပါတီက သေဘာထားသည္။

(ခ) အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္အမ်ားစုအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးေရးသည္ အလုပ္လက္မဲ့ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ ရုန္းထြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္၏အေရးတႀကီးလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ျဖစ္ သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက သေဘာထားသည္။

(ဂ) တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးအား ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အေျခခံ က်သည့္အေလ်ာက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ စား၀တ္ေနမႈ လုံေလာက္ေစေရးသည္ တိုင္းျပည္မွ အာရုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက သေဘာထားသည္။

(ဃ) ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို လုံး၀ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အေျခခံ ပညာေရးအဆင့္အား အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူေရးကို ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းရမည္။

(င) လြတ္လပ္သည့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားေပၚထြန္းေရးသည္ ေက်ာင္းသားထု၏ ပညာေရးဘ၀ တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက ယုံၾကည္သည္။

၄။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္သည့္၀န္းက်င္တရပ္ အခိုင္အမာ ဖန္တီး ေပးရန္လိုအပ္သည္။ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေပၚထြန္းလာႏုိ္င္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည္မွ အာရုံစိုက္ရန္ လိုအပ္ည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ တိုးတက္သည့္ အခြန္စနစ္(Progressive Taxation)အား ျပဌာန္းၿပီး အတိအက် ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

၅။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္အား ျပည္သူလူထုမွ ယုံၾကည္လာေစရန္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစ ရန္ အစိုးရဌာနအသီးသီး၏ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအဆင့္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္အား ျပည္သူလူထုက တိုက္ရုိက္ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက ယုံၾကည္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ ေပၚရန္ ေတာင္းဆိုေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ –

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္းသ႑ာန္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျပင္ကိုျပင္မွရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အေျခခံအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အပါ အ၀င္ အားလံုးက လက္ခံထားၾကၿပီျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္မွသာလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအား ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္မွသာလွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိုေဖၚေဆာင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ကို လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ေပမည္။ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုအျပည့္အ၀အာမခံသည့္၊ ဒီမိုကေရစီကို အျပည့္ အ၀အာမခံသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပဌာန္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက ယံုၾကည္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ပါတီအေနျဖင့္ ဤျဖစ္စဥ္အတြင္း အဆင့္တိုင္းတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္။

အားေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ –

ဒီမိုကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးကို တည့္တည့္မတ္မတ္ ၾကည့္၍ေဆာင္ရြက္ေသာ က်န္းမာသန္းစြမ္းသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ သည္ဟု မိမိတို႔ပါတီက အခိုင္အမာယုံၾကည္သည္။

လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္အလုပ္အေကြ်းျပဳႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သြားမည္။

ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါတီရဲေဘာ္မ်ား၊ ပါတီရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား၊ ပါတီလိုလားသူမ်ားအားလုံး အား ပါတီ၏အလံေတာ္ေအာက္တြင္ စတင္ စုစည္းၾကပါရန္ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာျဖင့္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

” ျပည္သူသာအမိ၊ ျပည္သူသာအဖ” ေဆာင္ပုဒ္ကို ကိုင္စြဲေဆာင္ရြက္ၾက။

ဗဟိုစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ဌာနခ်ဳပ္)
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္။

Continue Reading

(၂၆) နှစ်ပြည့် ပါတီတည်ထောင်ခြင်းနေ့အထိမ်းအမှတ် သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ယေန႕ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ (၁၄) ရက္ေန႕သည္ မိမိတို႕ပါတီ၏သက္တမ္း (၂၆) ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေသာေန႕ ျဖစ္သည္။

ပါတီသက္တမ္း (၂၆) ႏွစ္္တာအတြင္း နယ္ေျမေဒသအသီးသီးတြင္ သ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လူမ်ဳိးစံုျမန္မာ ျပည္သူတို႕၏အက်ဳိးစီးပြားကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ပါတီ၏အလံေတာ္ကို ဦးလည္မသုန္ သယ္ေဆာင္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကေသာ ပါတီ ၀င္ရဲေဘာ္မ်ဳိးဆက္အသီးသီးကို ပါတီမွ အထူး အေလးအျမတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္း ဦးစြာ ေဖၚျပအပ္ပါသည္။

ယေန႕ကာလသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ (၁) ႏွစ္ခန္႕သာ လိုေတာ့သည့္ကာလ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕အခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ (၇၀) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေနမွာ မလံုမၿခံဳ ျဖစ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ယေန႕အထိ ေျမသိမ္းယာသိမ္းခံေနၾကရၿပီး သိမ္းဆည္းခံလယ္ ယာေျမ ျပန္လည္ရရွိေရးကိစၥမွာ ေျဖရွင္း၍မရသည့္ျပႆနာသဖြယ္ ခက္ခဲၿမဲ ခက္ခဲလ်က္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားပင္ ျပည့္မီေအာင္မရရွိႏိုင္ၾကေသးပဲ အၾကပ္ အတည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေနအေျခခံလူထု၏ ေန႕စဥ္ရွာေဖြစားေသာက္မႈဘ၀အေျခအေနမ်ားသည္လည္း ၾကမ္းတန္းေနဆဲ၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ကုန္းရုန္းၿပီး ခါးဆည္းခံေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားသည္လည္း ေက်ာင္းသားထု၏ကံၾကမၼာကို အာမခံႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး မူ၀ါဒတရပ္ အခိုင္အမာခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လြတ္လပ္သည့္တရားေရးမ႑ိဳင္တရပ္ထြန္းကားေရးသည္လည္း ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္း ေနဆဲျဖစ္သည္။ ခိုင္မာသည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္ဆို ေသာ္လည္း ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းရန္က်န္ရွိေနဆဲ၊ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အားယူေနရဆဲျဖစ္သည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရလ်င္ ယေန႕ကာလဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲဆိုသည္မ်ားသည္ လူမ်ဳိးစံုျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုႀကီး အဖို႔ ေျပာပေလာက္ေအာင္ သက္ေရာက္မႈမရွိေသးသလို ျဖစ္ေနသည္ဟု မိတို႔ပါတီက ရႈျမင္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ေသာအေနအထားသည္ ေက်နပ္လက္ခံစရာေကာင္းသည့္ အေနအထားတရပ္ မဟုတ္ေၾကာင္း မိမိတို႔ပါတီက အေလးအနက္ ခံယူပါသည္။

ဤကဲ့သို႕ေသာအေနအထားမွ ျမန္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး ရုန္းထြက္ၾကရပါလိမ့္မည္။ တစ္ရက္ေစာ၍ ရုန္းထြက္ႏိုင္လ်င္ ျပည္သူလူထုအဖို႕ တစ္ရက္သက္သာမည့္ကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ ဤတာ ၀န္သည္ တမ်ဳိးသားလံုးဆိုင္ရာ ယေန႔ကာလ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႕ပါတီက ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို တည့္တည့္ေျဖာင့္ ေျဖာင့္ မ်က္ႏွာမူၿပီး လက္တြဲႀကိဳးပမ္းအေျဖရွာၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအသီးသီးအေနျဖင့္-

၁။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အဝအာမခံႏုိင္ေရး

 ၂။ ခိုင္မာသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး

၃။အမ်ဳိးသားမ်ား၏တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အျပည့္အ၀အာမခံႏုိင္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္

၄။အစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတရပ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး စသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အျပည့္
အ၀ ေဖၚေဆာင္ေပးၾကရပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုး ပါ၀င္သည့္ တန္းတူရည္တူ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံတရပ္ကို ကနဦးေျခလွမ္းတလွမ္းအျဖစ္ မလြဲမေသြ ေခၚယူေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္သည္ ဟု မိမိတို႕ပါတီက အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုသို႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အင္အားစုအသီးသီး အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းၾကပါရန္ မိမိတို႕ပါတီက အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္သည္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား ေျမာက္ျမားစြာရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။

မည္မွ်ပင္ ခက္ခဲေစကာမူ မိမိတို႕ပါတီအေနျဖင့္ အျခားေသာ အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ၊ လူမ်ဳိးစံုျမန္မာျပည္သူ တို႕ႏွင့္အတူ က်ရာအခန္းမွ အတက္ၾကြဆံုးလက္တြဲထမ္းရြက္သြားရန္ အခိုင္အမာသႏၷိိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားပါေၾကာင္း (၂၆) ႏွစ္ျပည့္ ပါတီတည္ေထာင္ျခင္းေန႕အထိမ္းအမွတ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိမိတို႔ပါတီ၏သေဘာထားကို အေလး အနက္္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ဌာနခ်ဳပ္)
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၄) ရက္။

Continue Reading