စည်းလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်(UNA)နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုင်ရာ သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

စည်းလုံးညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမဟာမိတ်(UNA)နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုင်ရာ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတွင် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလည်း ပါဝင်လျက်ရှိပါသည်။