လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း (သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၃ / ၂၀၂၁)

ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

            ၂၊ ၁၂၊ ၂၀၂၁ မှ ၆၊ ၁၂၊ ၂၀၂၁ ရက်များအတွင်း ကျင်းပခဲ့သော လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/ ၂၀၂၁) တွင် ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်မှုကို လက်တွေ့ တိုက်ပွဲလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အောက်ပါ ရဲဘော် ၁၉ ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်လိုက်သည်။

            ၁။         ရဲဘော်အောင်မိုးဇော်                   ဥက္ကဌ

            ၂။         ရဲဘော်ရဲလွင်                              အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး

            ၃။         ရဲဘော်နှင်းနှင်းမွှေး                      တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး

            ၄။         ရဲဘော်ကိုထွန်း                           ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်

            ၅။        ရဲဘော်ကိုမောင်မောင်                 ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်

            ၆။        ရဲဘော်စိုးထက်                           ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်

            ၇။        ရဲဘော်နိုင်မြင့်ထွန်း                     ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်

            ၈။        ရဲဘော်မောင်စိမ့်                        ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်

            ၉။        ရဲဘော်မျိုးဇော်                           ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်

၁၀။      ရဲဘော်ကိုယွန်း                           ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၁။      ရဲဘော်ဗန်ခက်                           ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၂။       ရဲဘော်ဇင်ယော်                          ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၃။      ရဲဘော်နန်းဟေဇာ                      ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၄။      ရဲဘော်ခက်ထန်                          ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၅။      ရဲဘော်ကိုဇင်                              ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၆။      ရဲဘော်တင်ထွန်း                         ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၇။      ရဲဘော်ထွန်းလင်း            ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၈။      ရဲဘော်မောင်လေး                      ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

            ၁၉။      ရဲဘော်ဝင်း                                 ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်

     လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဗဟိုစည်းရုံးရေး ကော်မတီအစည်းအဝေး (၁/ ၂၀၂၁) တွင် ပါတီ၏ သဘောထား ကြေညာချက် (၄/ ၂၀၂၁) ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီ

လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (ဌာနချုပ်)၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ (၆) ရက်။