သတင်းမီဒီယာများအား ဖိနှိပ်ခြင်းအပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

သတင်းမီဒီယာများအား ဖိနှိပ်ခြင်းအပေါ် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၅/၂၀၁၈)

6.-Statement-for-Opression-on-Media-11-10-2018