နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၃/၂၀၁၈)

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်(၃/၂၀၁၈) ကို လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။