“တိုးတက်သော ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု” ၏ သဘောထားကြေငြာချက် (၂၆. ၁၂. ၂၀၁၇)

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ချက်များ

တိုင်းပြည်တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုးတက်သော ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုက ၂၆၊ ၁၂၊ ၂၀၁၇ နေ့စွဲဖြင့် သဘောထား ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။