တိုးတက်သောဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၏ အမြင်သဘောထားစာတမ်း (၂၇၊ ၅၊ ၂၀၁၈)

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ချက်များ

ကရင်နီပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး လူထုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကြီးသို့ တင်သွင်းသည့် တိုးတက်သောဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု၏ အမြင်သဘောထားစာတမ်း (၂၇၊ ၅၊ ၂၀၁၈)