ပါတီစည်းရုံးရေးစာစဉ် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၅)၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၈။

ထုတ်ဝေသည့်စာအုပ်များ ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ

စာစဉ္ရယူရန္ ပါတီစည္းရံုးေရးစာစဉ္ အတြဲ(၂)၊ အမွတ္(၅)၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈။