ကရင့်အာဇာနည်နေ့ တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ

သြဂုတ် ၁၁၊ ၂၀၁၉။

ကရင့်အာဇာနည်နေ့ တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် (၂/၂၀၁၉)