တကသအဆောက်အဦးနှင့် ပတ်သတ်သည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

တကသအဆောက်အဦးနေရာတွင် အဆောက်အဦသစ်တခု ပြန်ဆောက်လုပ်မည်ဆိုသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက် တစ်ပါတီ၏ သဘောထားကို (၁၅၊ ၇၊ ၂၀၁၇ ရက်စွဲဖြင့်) ထုတ်ပြန်ကြေညာပါသည်။