သခင်ဗဟိန်းနှစ်တစ်ရာပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီ(ရန်ကုန်)က သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်

ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ

သခင်ဗဟိန်းနှစ်တစ်ရာပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီ(ရန်ကုန်)က သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါသည်။