လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်နှင့် NNER တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ

ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ

လူ့ဘောင်သစ်လူငယ် ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်များနှင့် NNER လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ၁၄-၁-၁၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ NNER ရုံးခန်း၌ တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါသည်။ တွေ့ဆုံပွဲတွင် လူ့ဘောင်သစ်လူငယ်များက ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မူဝါဒနှင့် ရေတို ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြ၍ အကြံဉာဏ်ခဲ့များ တောင်းခံခဲ့ကြပါသည်။ NNERအဖွဲ့ဝင်များကလည်း NNER ၏ မူဝါဒ သဘောထား၊ ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ NNER ဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် ကိစ္စများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။