ရေကြည်မြို့နယ် ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ

ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ

ဧရာဝတီတိုင်းဒသကြီး ရေကြည်မြို့နယ် ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကို ရေကြည်မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အတွင်းရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်စည်းရုံးရေးကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။