ရခိုင်အရေး သမ္မတကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ပေးဖို့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတိုက်တွန်း

ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ ရုပ်သံမှတ်တမ်း

ရခိုင်အရေး သမ္မတကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ပေးဖို့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတိုက်တွန်း

၂၇၊ ဇွန်၊ ၂၀၁၉။ Channel B

https://www.facebook.com/ChannelBMediaGroup/videos/2394662440769332/UzpfSTE3OTQ3MTgwODczMTM1MToyNTYwMjA2MDUwNjU3OTAz/?epa=SEARCH_BOX