ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ တွေ့ဆုံစည်းဝေး

ပါတီလှုပ်ရှားမှုများ
ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီ တွေ့ဆုံစည်းဝေးပွဲကို ပါတီဌာနချုပ်ရုံးတွင် ၁၄.၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပါတီဗဟိုကော်မတီဝင်များနှင့် အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းကော်မတီတို့ တွေ့ဆုံစည်းဝေးခဲ့ကြပါသည်။