ပါတီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း ( သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၂/၂၀၁၅) )

ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၇)ရက္။

လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ မဲဆႏၵနယ္ (၂၁)ေနရာ၌ “ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ” ေဆာင္ပုဒ္ကို ကိုင္စြဲ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္။ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ေဖၚျပပါ ပါတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္သည္။

ပါတီေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီ

၁။ ဦးေငြလင္း ဥကၠ႒
၂။ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ဦးတိုးတိုးထြန္း ေကာ္မတီ၀င္
၄။ ဦးမင္းႏိုင္ ေကာ္မတီ၀င္
၅။ ေဒၚႏွင္းႏွင္းေမႊး ေကာ္မတီ၀င္
၆။ ေဒၚတင္တင္ခ်ဳိ ေကာ္မတီ၀င္
၇။ ဦးညီညီေအာင္ ေကာ္မတီ၀င္
၈။ ဦး၀ဏၰ ေကာ္မတီ၀င္
၉။ ဦးသန္႔စင္ ေကာ္မတီ၀င္
၁၀။ ဦးသူေအာင္ ေကာ္မတီ၀င္
၁၁။ ေဒၚသက္ဇြန္လင္းထင္ ေကာ္မတီ၀င္

ဆက္သြယ္ရန္
ဦးေငြလင္း (ဖုန္း ၀၉ ၃၁၁၀၆၂၄၂)
ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း (ဖုန္း ၀၉ ၇၉၅၈၃၉၃၅၃)
ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ဌာနခ်ဳပ္)

Continue Reading