ဒေသဆိုင်ရာ ပါတီကော်မတီရုံခန်းများ

စဥ်

ရုံး

ဖွင့်လှစ်ရက်စွဲ

လိပ်စာ

ဌာနချုပ်ရုံး

၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၄။

၁၂၄၊ စတုတ္ထထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

လှိုင်မြို့နယ်ရုံး

၃၁၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၃၁/ ခ၊ မဟာဆွေ ၂ လမ်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ရုံး

၂၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၄၂၃၊ ၂ လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်(ကွက်သစ်)၊ ပေါက်ခေါင်းမြို့။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

၁၅၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

စေတနာလမ်းသွယ် (၃)၊ ၁၉ လမ်း (၈၆×၈၇ ကြား)၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေး။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံး

၂၈၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၈၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၅ ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့။

ရွှေတောင်မြို့နယ်ရုံး

၇၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၇၀၊ ပြည်-ရန်ကုန်လမ်း၊ ကြာနီကန်ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်မြို့။

ရေကြည်မြို့နယ်ရုံး

၁၄၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၆၊ ဗိုလ်စိန်မှန်လမ်း၊ ရေကြည်မြို့။

ရွှေသောင်ယံ မြို့နယ်ခွဲရုံး

၁၇၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

စကားဝါတောင်လမ်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ရွှေသောင်ယံမြို့။

တံတားဦးမြို့နယ်ရုံး

၂၅၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

မြို့မဈေးအနောက်လမ်း၊ အိမ်သစ်တန်းရပ်ကွက် – အမှတ် ၂ နယ်မြေ၊ တံတားဦးမြို့။

၁၀

ပြည်ခရိုင်ရုံး

၅၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၆၄၂၊ ပွဲစားလမ်း၊ကျောင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ပြည်မြို့။

၁၁

မြင်းခြံမြို့နယ်ရုံး

၇၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၁၉(ခ)၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့။

၁၂

ဘားအံမြို့နယ်ရုံး

၈၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၂/၆၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့။

၁၃

ငပုတောမြို့နယ်ရုံး

၂၁၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

ပတ္တမြားစာပေ၊ ယုဇနလမ်း၊ မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ငပုတောမြို့။

၁၄

သာပေါင်းမြို့နယ်ရုံး

၂၅၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

တောင်မရိုးပင်တန်းကျေးရွာ၊ သာပေါင်းမြို့။

၁၅

ငါးသိုင်းချောင်းမြို့ရုံး

၂၈၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

ငါးသိုင်းချောင်းမြို့။

၁၆

ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ရုံး

၂၉၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

ရှောက်တော-ကုန်းဇောင်းလမ်းမ၊ စက်တန်းရပ်ကွက်၊ ရှောက်တောကျေးရွာ၊ ပွင်ဖြူမြို့။

၁၇

ပေါင်းတည်မြို့နယ်ရုံး

၁၂၊ ၂၊ ၂၀၁၆

၁၀ လမ်း၊ ဈေး (၁) ရပ်ကွက်၊ ပေါင်းတည်မြို့။