ပါတီတံဆိပ်

ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ်(၁၂၄)၊ စတုတ္ထထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းထောင့်၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အီးမေးလ် – [email protected]
Facebook – Democratic Party for a New Society

June 2021
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္

ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္

ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည့္အျပင္
ဗဟုိစည္းရံုုးေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ဗဟုိစည္းရံုုးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း သတ္မွတ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္သည္။

(က) ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ ပါတီ၏ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကုိ တိတိက်က် အာမခံရမည္။
၂။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာေနရမည္။
၃။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈ ရွိရမည္။
၄။ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရ။
၅။ ႏုိင္ငံေရး၊ စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား ေပးပို႕လာသည့္အခါ သတ္ မွတ္ ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္း မိမိတို႕၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႕ ျပန္လည္ေပးပို႔ (သို႔) ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ရမည္။
ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရ။
၆။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ ၃ လ တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံရမည္။
၇။ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ပါတီ၏ အေထြေထြႏုိင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္ လတ္တေလာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ပါတီဖြဲ႕ စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကုိင္စြဲကာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈။ အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ထားသည့္သေဘာထားမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟုိစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္တုိင္းက တိက် စြာ အာမခံရမည္။

(ခ)ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ ပါတီ၏ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကုိ တိတိက်က် အာမခံရမည္။
၂။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာေနရမည္။
၃။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္ဆက္သြယ္ေဆြးေႏြးမႈ ရွိရမည္။
၄။ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ခုိင္လံုေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရ။
၅။ ႏုိင္ငံေရး၊ စည္းရံုးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား ေပးပို႕လာသည့္အခါ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္း မိမိတို႕၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႕ ျပန္လည္ေပးပို႔ (သို႔) ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရမည္။
ပ်က္ကြက္ျခင္းမရွိေစရ။
၆။ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႕ ၁ လ တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံရမည္။
၇။ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ပါတီ၏ အေထြေထြႏုိင္ငံေရးသေဘာထားႏွင့္ လတ္တေလာ လုပ္ငန္းစဥ္၊ ပါတီဖြဲ႕ စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကုိင္စြဲကာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၈။ အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ထားသည့္သေဘာထားမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္တုိင္းက တိက်စြာ အာမခံရမည္။
၉။ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီအစည္းေဝးမ်ားတြင္ပါဝင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါဝင္ရမည္။
၁၀။ ပါတီ၏ႏုိင္ငံေရး၊စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနမ်ားကိုႀကီးၾကပ္ရမည္။ တက္ၾကြစြာအေကာင္အထည္ ေဖၚရမည္။
၁၁။ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခါ မပ်က္မကြက္ပါဝင္ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ရမည္။