နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်

လတ်တလောနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်

၁။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂ဝဝ၈ ခုနှစ်) ကို ဒီမိုကရေစီရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့်အား အနှစ်သာရအရ အာမခံနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်။
၂။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ(၂၀ဝ၈ ခုနှစ်) အား ပြင်ဆင်လိုသော နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်သူများနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်။
၃။ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား တပ်မတော်က ထောက်ခံလာရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာရေး ကြိုးပမ်းသွားမည်။
၄။ အလုပ်သမား၊ လယ်သမားများနှင့် လူထုလူတန်းစားအသီးသီးတို့၏ အခြေခံအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။
၅။ အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအား အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လွှတ်တော်တွင်းမှ တဆင့်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်တွင်း လွှတ်တော်ပ ဆက်စပ်မှုများဖြင့်လည်းကောင်း အကောင်အထည်ဖော် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
၆။ အထက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်  နိုင်ငံတကာမှ အခိုင်အမာ ထောက်ခံကူညီလာစေရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်။

(ခ) အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ မိမိတို့အင်အားစုများအတွင်း၊ ပြည်သူလူထုအတွင်း မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနှင့် ကျဉ်းမြောင်းသော အမျိုးသားရေးဝါဒကို တိုက်ဖျက်သွားမည်။
၂။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ တရားမျှတသော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများအား ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက နားလည်သဘောပေါက် ယုံကြည်သက်ဝင်ပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်။
၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီး၏ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတို့အား ဖိနှိပ်သူအစိုးရအဆက်ဆက်တို့က ပြည်သူလူထုအတွင်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝါဒဖြန့်၊ သရုပ်ဖျက်နေမှုများကို ချေဖျက်ရှင်းလင်းသွားမည်။
၄။ မြန်မာပြည်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသားဖိနှိပ်မှုများ ထာဝရကင်းစင်ရေးအတွက် မဟာမိတ်အင်အားစု အသီးသီးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။
၅။ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကို အာမခံနိုင်မည့် ပြည်နယ်ပေါင်းစုပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို အလေးအနက်ထား၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(ဂ) ပါတီတည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်

၁။ သိပ်သည်းကျစ်လစ်၍ အရည်အချင်းကောင်းသော ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်စေရန် တည်ဆောက်သွားမည်။
၂။ နိုင်ငံရေးအရ စည်းရုံးရေးအရ ကြံ့ခိုင်သော ပါတီတစ်ရပ်ဖြစ်စေရန် စနစ်တကျ အဆင့်ဆင့် တည်ဆောက်သွားမည်။
၃။ ပါတီ၏လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်တွင် လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမည်။
၄။ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို အခြေခံ၍ ဗဟိုဦးဆောင်မှုဖြင့် ပါတီတွင်းတွင် နိုင်ငံရေးအရ ခိုင်မာသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို တည်ဆောက်သွားမည်။
၅။ ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေသစ်များနှင့်အညီ ပါတီကို တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များအတွင်း ပိုမိုထိရောက်စွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်တည်ဆောက်သွားမည်။