ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ

ဦးအောင်မိုးဇော် ဥက္ကဋ္ဌ
ဒေါ်နိုးနိုးထက်စံ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသီဟထွဋ်ခင်(ခ)ဦးသီဟ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး
ဒေါ်နှင်းနှင်းမွှေး တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၁)
ဦးတိုးတိုးထွန်း တွဲဖက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၂)
ဦးကျော်ကျော်စိုး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်
ဦးမျိုးဟန် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်
ဦးထွဋ်ဦးလှိုင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်
ဦးသူအောင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်
ဦးငွေလင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်
ဦးစောအောင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်