ပါတီတံဆိပ္

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္(၁၂၄)၊ စတုတၳထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ၅၇ လမ္းေထာင့္၊ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
အီးေမးလ္ – hqdpns@gmail.com
Facebook – Democratic Party for a New Society

ေဒသဆိုင္ရာ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ား

စဥ္

ေကာ္မတီ

ဖြဲ႕စည္း ရက္စြဲ

ေကာ္မတီဝင္ ဦးေရ

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး

၂၉၊ ၃၊ ၂၀၁၅။

၁၅ ဦး

ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္

၂၉၊ ၃၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္

၄၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္

၁၅၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္

၁၈၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၁၁ ဦး

ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕နယ္ခြဲ

၁၈၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္

၂၀၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္

၁၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၁၀ ဦး

ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္

၁၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၁၀

ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္

၆၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၁၁

သဲကုန္းၿမိဳ႕နယ္

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၁၂

စဥ္႔ကူးၿမိဳ႕နယ္

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၁၅ ဦး

၁၃

ၿပည္ၿမိဳ႕နယ္

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

၁၄

ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္

၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

၁၅

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၁၁ ဦး

၁၆

ခ်မ္းျမသာစည္

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၇ ဦး

၁၇

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၁၈

ခ်မ္းေအးသာစံ

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၁၉

ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၀

ျပည္ၾကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္

၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၅ ဦး

၂၁

ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္

၅၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၂

ျပည္ခရိုင္

၇၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၃

ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္

၁၄၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၂၁ ဦး

၂၄

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္

၁၉၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၅

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္

၁၉၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၂၃ ဦး

၂၆

ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္

၆၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၉ ဦး

၂၇

သရက္ၿမိဳ႕နယ္

၁၉၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၈ ဦး

၂၈

ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္

၂၅၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၁၁ ဦး