ပါတီတံဆိပ္

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္(၂၅၁)၊ တတိယထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း (အေပၚဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတား ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမို့။
ဖုန္း - (၉၅) ဝ၉၂၅၀၅၆၆၀၁၈
အီးေမးလ္ - hqdpns@gmail.com
Facebook - Democratic Party for a New Society

ေဒသဆိုင္ရာ စည္းရံုးေရးရံုခန္းမ်ား

စဥ္

ရုံး

ဖြင့္လွစ္ ရက္စြဲ

လိပ္စာ

ဌာနခ်ဳပ္ရုံး

၁၆၊ ၁၁၊ ၂၀၁၄။

၂၅၁၊ တတိယထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္ရုံး

၃၁၊ ၅၊ ၂၀၁၅။

၃၁/ ခ၊ မဟာေဆြ ၂ လမ္း၊ ၁၃ ရပ္ကြက္၊ လိွဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕နယ္ရုံး

၂၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၄၂၃၊ ၂ လမ္း၊ ၃ ရပ္ကြက္(ကြက္သစ္)၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးရုံး

၁၅၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၁၀၈၊ ၃၁ – ၇၉ လမ္း ေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးရုံး

၂၈၊ ၆၊ ၂၀၁၅။

၈၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕။

ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရုံး

၇၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၇၀၊ ျပည္-ရန္ကုန္လမ္း၊ ၾကာနီကန္ရပ္ကြက္၊ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕။

ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္ရုံး

၁၄၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

၆၊ ဗိုလ္စိန္မွန္လမ္း၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕။

ေရႊေသာင္ယံ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရံုး

၁၇၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

စကားဝါေတာင္လမ္း၊ ၆ ရပ္ကြက္၊ ေရႊေသာင္ယံၿမိဳ႕။

တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရံုး

၂၅၊ ၇၊ ၂၀၁၅။

ၿမိဳ႕မေဈးအေနာက္လမ္း၊ အိမ္သစ္တန္းရပ္ကြက္ – အမွတ္ ၂ နယ္ေျမ၊ တံတားဦးၿမိဳ႕။

၁၀

ျပည္ခရိုင္ရုံး

၅၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၆၄၂၊ ပြဲစားလမ္း၊ေက်ာင္းၾကီးရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

၁၁

ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္ရံုး

၇၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၃၄၀၊ ဝါးတန္းလမ္း၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕။

၁၂

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ရုံး

၈၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၇/၇၁၀၊ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္း၊ ၇ ရပ္ကြက္၊ ဘားအံၿမိဳ႕။

၁၃

ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရုံး

၂၁၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

ပတၱျမားစာေပ၊ ယုဇနလမ္း၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕။

၁၄

သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ရံုး

၂၅၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

ေတာင္မရိုးပင္တန္းေက်းရြာ၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕။

၁၅

ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ရုံး

၂၈၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕။

၁၆

သရက္ၿမိဳ႕နယ္ရုံး

၂၉၊ ၈၊ ၂၀၁၅။

၆၇၅၊ နတ္စင္လမ္း၊ ေတာင္မင္းတည္းရပ္ကြက္၊ သရက္ၿမိဳ႕။

၁၇

ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕နယ္ရံုး

၁၂၊ ၂၊ ၂၀၁၆

၁၀ လမ္း၊ ေစ်း (၁) ရပ္ကြက္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕