ပါတီတံဆိပ္

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္(၂၅၁)၊ တတိယထပ္၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း (အေပၚဘေလာက္)၊ ေက်ာက္တံတား ျမို့နယ္၊ ရန္ကုန္ျမို့။
ဖုန္း - (၉၅) ဝ၉၂၅၀၅၆၆၀၁၈
အီးေမးလ္ - hqdpns@gmail.com
Facebook - Democratic Party for a New Society

ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ

ဦးေအာင္မိုးေဇာ္ ဥကၠ႒
ဦးျမင့္ႏိုင္ (ခ) ခြန္ရဲေသြး ဒုတိယ ဥကၠ႒
ဦးေငြလင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးသီဟထြဋ္ခင္ (ခ) ဦးသီဟ အတြင္းေရးမွဴး (၁)
ေဒၚႏွင္းႏွင္းေမႊး အတြင္းေရးမွဴး (၂)
ဦးထြဋ္ဦးလိႈင္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္
ေဒၚႏိုးႏိုးထက္စံ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္
ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စိုး ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္
ဦးတင္ကိုေအာင္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္
ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္း ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးတိုးတိုးထြန္း ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး (ခ) ရင္နီ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးေက်ာ္မိုးလိႈင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးမ်ိဳးလြင္ (ခ) ဦးေက်ာ္မိုးလြင္ေအာင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးေန၀င္း (ခ) ဦးညီညီ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးမင္းႏိုင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ေဒၚတင္တင္ခ်ိဳ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးညီညီေအာင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ေဒၚသက္ဇြန္လင္းထင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးသန္႔စင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ေဒၚမာမာေအး ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦး၀င္းျမင့္သန္း ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးကိုကိုေအာင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦး၀ဏၰ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးႏုိင္လြင္ခ်ဳိ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ေဒၚသင္းႏြဲ႕ႏြဲ႔ေဖ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးညိဳ၀င္း ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ေဒၚေရႊဇင္ေဇာ္၀င္း ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးသူေအာင္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးေအာင္ျမင့္စိန္ ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္
ဦးစိုးထြန္း ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ၀င္