ပါတီတံဆိပ္

ဆက္သြယ္ရန္

အမွတ္(၁၂၄)၊ စတုတၳထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ ၅၇ လမ္းေထာင့္၊ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
အီးေမးလ္ – hqdpns@gmail.com
Facebook – Democratic Party for a New Society

ကြဲျပားျခားနားမႈသည္ ကြာျခားမႈမဟုတ္..

– တန္းတူမႈ(Equality)သည္ လူ့အဖြဲ႔အစည္းတခုတြင္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု ေနထိုင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုတြင္ တန္းတူမႈသည္ ပို၍ပင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ တန္းတူမႈဆိုရာတြင္ ဘာသာေရးအရ၊ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ လိင္အရ၊ အသားအေရာင္အရ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ အခြင့္အေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တန္းတူရည္တူ ရရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။
– ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ည ၁၀း၀၀ နာရီခန္႔တြင္ မ်ိုးခ်စ္ရဟန္းေတာ္မ်ားဆိုသည့္ အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ အရပ္သားအခ်ိဳ႕က ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၆၄)ရပ္ကြက္ႏွင့္(၁၀၆)ရပ္ကြက္ရွိ အစၥလာမ္ ရမၼဒန္(ဥပုသ္)ကာလ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရာေနရာမ်ားကို လူစုလူေဝးျဖင့္ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္ ေႏွာက္ယွက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေနရာမ်ားသည္ ရန္ကုန္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ ေန့႔ႀကီးရက္ႀကီးအခါႀကီးျဖစ္သည့္ ရမၼဒန္ဥပုသ္ကာလတြင္ စုေပါင္းဝတ္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔၌ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။
– ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း(၈) “ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္”ပါ ပုဒ္မ (၃၅၄) အပိုဒ္(ဃ)တြင္ ” . . . . . .မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည့္စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္”ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒထဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာမွာ တရားဝင္ဘာသာတခုျဖစ္ေျကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီးလည္း ျဖစ္သည္။
– တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ ဘာသာတခု၏ အထြဋ္အျမတ္ အခါႀကီးရက္ႀကီး ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းမႈအား ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ လူတစု၏ရန္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ မျဖစ္သင့္ေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ မ်ိုးခ်စ္အမည္ခံ အစုအဖြဲ႔၏ လုပ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပံုရိပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညစ္ႏြမ္းက်ဆင္းေစသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ လူနည္းစု ဘာသာဝင္တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈကို အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခုအခါ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အကာအကြယ္မေပးသည့္အျပင္ မိမိတို႔ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ စုေပါင္းဝတ္ျပဳခြင့္ကို လ်စ္လ်ဴရႈ၍ အစြန္းေရာက္လူအုပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း ဝတ္ျပဳမႈအား ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။
– အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနတြင္ လူမ်ိုးေရးအရ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ ဘာသာအရ၊ လိင္အရ၊ အသားအေရာင္အရ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္မႈအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအားလံုးကို ရပ္တန္႔ေစရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တားဆီးရမည့္အစား အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အမုန္းစကား အမုန္းတရားမ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ ေျပာဆိုျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႔ရိွေနရေပသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားက မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အက်ည္းတန္ေစရံုမ်ွမက မျမင္ႏိုင္ေသာ အနၱရာယ္မ်ားကို ထပ္တလဲလဲ ဖိတ္ေခၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးစြာေသာသတိျဖင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းသင့္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူအျပစ္ေပးသင့္ေၾကာင္း မိမိတု႔ိပါတီ၏ သေဘာထားအျမင္ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။
photo- MPA